o nás:

Klub modernej gymnastiky   ARGO Prievidza vznikol 1.januára 2002 ako občianske združenie pri ZŠ Novackého.V súčasnosti má klub približne 35 dievčat, ktoré cvičia v telocvični CVČ Spektrum Prievidza a v telocvični E-Školy, pod vedením hlavnej trénerky Ivany Gromovej. Dievčatá  sa zúčastňujú na slovenských aj na  medzinárodných súťažiach, kde zbierajú cenné skúsenosti.

Moderná gymnastika:

Moderná gymnastika je jeden z mála čisto ženských športov. Jeho hlavnou charakteristickou črtou je cvičenie s náčiním.Cvičenie gymnastiek je kombinácia akrobacie, tanca a baletu, sprevádzaná  zručnosťou s náčiním a maximálnou ohybnosťou v kĺboch dolných aj horných končatín a chrbta. Moderná gymnastika je považovaná za najpôvabnejší šport.

Medzi náčinia modernej gymnastiky patrí: švihadlo, lopta, obruč, kužele a stuha.Pretekárky cvičia zostavy jednotlivkýň, dvojíc, trojíc alebo spoločné skladby (5-6 gymnastiek) na hudobný sprievod, ktorým sú inštrumentálne skladby, ktoré môžu v súčasnosti obsahovať aj vokály.. Dĺžka  pre jednotlivkyne je 1min. 15sek. - 1min. 30sek., pre spoločné skladby 2min. 15sek. - 2min. 30sek. Súťaží sa v telocvični na koberci s rozmermi 13 x 13 metrov, pri výške stropu minimálne 8 metrov.

Prečo pre svoju dcéru vybrať modernú gymnastiku?

V prvom roku trénovania sa dievčatá venujú všeobecnej gymnastickej a baletnej príprave, ktorá napomáha k udržiavaniu kondície, správnemu držaniu tela, zlepšeniu senzomotorických schopností. Dievčatká si postupne vycibria schopnosti rovnováhové, rytmické, orientačné a kinesteticko diferenciačné. Cvičením získavajú nielen spevnenie celého tela, jeho krásne držanie, ale aj výraznú pohybovú kultúru. Paralelne, ako pri každom súťaživom športe, sa u nich vyvíja zodpovednosť, sebadisciplína, priebojnosť, sebaúcta. Príjemným spestrením tohto športu sú aj spoločné skladby, pri ktorých dievčatá, okrem prežívania spoločného športového výkonu, nadväzujú osobné vzťahy, vznikajú medzi nimi priateľstvá. Pravým impulzom prihlásiť svoju dcérku na modernú gymnastiku by však mala byť úprimná radosť vašej ratolesti z pohybu.

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

KMG ARGO Prievidza
Lúčna 10/6, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36126641

+421905121402

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode