rok 2019

Vianočná Nitra   21.11.2019
r.nar. 2011 a ml.    
Isabell Repová  10.m                      
Petra Gregušová 11.m
Kristína Špaňová    14.m
Chiara Rebeca Homolová 15.m
Olivia Petraš          16.m  
 
Pohár Liptová 16.11.2019
r.nar. 2013       
 Chiara Rebeca Homolová    2.m
r. nar. 2012    
 Kristína Špaňová      5.m
 Olivia Petraš             9.m
r.nar. 2011        
Petra Gregušová     4.m
Hviezda Turca
ZP:
r. nar. 2014:                  Anetka Šuňová             3.m      
r.nar 2013                          Michaela Krebesová         2. m
r. nar. 2011                     Riana Ďurinová                1. m zostava so ŠV
                                          Marianna Bettešová        4.m zostava BN
r.nar.2010                    Miriam Kabáčová            3. m
                                Viki Vrajková                      6.m
r.nar. 2009                   Vanesa Ďuricová               2.m
                                Linda Plaštiaková               5.m
r.nar. 2008                  Simona Sedláková              1.m
                                Aneta Pipišková                  8.m
r.nar. 2007                        Ruth Šillerová                      4.m zostava s loptou
r.nar. 2006                        Saviena Mikulová                1. m zostava s loptou
 
B program
r. nar. 2013                Rebeca Chiara Homolová     4.m
r.nar. 2012                      Kristína Špaňová                  1.m
                              Isabell Repová                     2.m
                                        Olivia Petraš                        3.m
r. nar. 2008                 Vanesa Šimurková              6.m, 2.m za zostavu so ŠV
 
 
Kvalifikácia na M-SR v ZP
r.nar. 2010                        Kabáčová Miriam                    8.m
r.nar. 2006                         Štefíková Viki                          4. m
                                          Mikulová Savi                          6.m
                                           Vlniešková Natalka                9. m
Danubia cup 2019- Bratislava 18.5-19.5.
r. nar. 2013                        Chara Rebeka Homolová        5.m
r.nar. 2012                          Repová Isabell                        7.m
                                           Špaňová Kristína                     8.m
r.nar. 2011                           Hasáková Veronika                 7. m
                                            Gregušová Petra                    13.m
 
Súťaž v ZP pre CVČ - Liptovský Mikuláš 4.5.2019
r. nar. 2013                        Krebesová Miška             3.m
r.nar. 2011                          Ďurinová Riana              1.m, 1. BN, 2.m. ŠV
r.nar. 2010                          Kabáčová Miriam           4.m, 3.m ŠV
r.nar. 2008(1 zostava)    Pipišková Aneta                1. m 
r.nar. 2008(2 zostavy)    Sedláková Simona            2.m, 1.m  OB     
                                              Titková Linda                   4.m, 3.m Lo 
r.nar. 2006                         Mikulová Saviena              1.m, 1.m KU, 2.m Lo
                                               Štefíková Viki                   3.m, 3.m KU,1.m Lo  
Princess cup 14.4.2019
 
B-program
r.nar. 2013                    Homolová Rebeka       2. m
r.nar. 2012                    Špaňová Kika               5.m
                                         Repová Isabell             6.m
r.nar. 2011                    Hasáková Veronika      5.m, 1.m za ŠV
r.nar. 2009                    Ďuricová Vanesa         9.m
                                         Ješíková Nikola           10.m  
r.nar. 2008                     Šimurková Vanesa       9.m, 3.m. za ŠV, 4.m Lo 
 
Základný program
r. nar. 2014                  Adamcová Nela            1. m
                                     Šuňová Anetka             3. m
r. nar. 2013                  Krebesová Miška          3. m
                                     Weissová Simonka       3. m
r.nar. 2011                    Ďurinová Ria                2. m
r.nar. 2010                   Kabáčová Miriam          5.m
r.nar. 2009                   Plaštiaková Lili              7.m
r.nar. 2008                   Sedláková Simona        4.m 
                                    Titková  Linda               11.m
                                    Pipišková Aneta            12.m
r.nar. 2007                   Šillerová Ruth                 4.m
r.nar. 2006                   Mikulová Saviena           2.m
                                    Vlniešková Natalia          5.m
                                    Dvorská Katarína            6.m
                                    Štefíková Viki                  8.m
 
Rapid gym cup 31.3.2019
r.nar. 2012                   Isabell Repová            3. miesto
r.nar. 2011                   Veronika Hasáková     6. miesto
r.nar. 2009                   Nikola Ješíková          15. miesto
                                    

Kontakt

KMG ARGO Prievidza
Lúčna 10/6, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36126641

+421905121402

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode