rok 2006

Novoročná Prievidza 2006 - 29.6.2006, Prievidza

kategória 97 -         Hanka Jurenková             2. miesto

                                 Lucia Ngoc Huong        3. miesto

kategória 95 -         Ivana Gromová                1. miesto

                                 Magdaléna Ochránková 3. miesto

kategória 94-93 -    Silvia Žitniaková               1. miesto

                                  Argine Kostanyanová   3. miesto

LVOV 2006 4.3.2006, Lvov

kategória 97-        Klára Jánošová         3. miesto

                               Lucia Ngoc Huong  8. miesto

kategória 94-        Barbora Chmurová    3. miesto

 

Slovenský pohár klubov - jarná časť 

v B kategórii (  Veronika Žiaková, Izabela Chmurová, Barbora Chmurová, Silvia Žitniaková) 7. miesto

v A kategórii ( Petra Melušová, Klára Jánošová, Ivana Gromová, Argine Kostanyan) 5. miesto 

 

Sakura Zakarpatia 2.5.2006 Užhorod

kategória 98 -  Petra Melušová    3. miesto

kategória 95 -  Ivana Gromová     6. miesto

 

Lodź 2006- 16.9. 2006 Lodź

v kategórii 95 - Ivana Gromová 5. miesto

 

Majstrovstvá Slovenska 2006, 2.10.2006, Bratislava

staršie nádeje -  Ivana Gromová                  11.miesto

                            Magdaléna Ochránková    13. miesto

mladšie žiačky - Petra Melušová                  12. miesto

staršie žiačky -   Barbora Chmurová             15. miesto

 

Vindija 2006 - 30.11.2006, Varaždín

kategória 95 - Ivana Gromová 6. miesto

 

Vianočná Nitra 2006 - 16.12.2006, Nitra

kategória 98 -      Petra Melušová  5. miesto

kategória 94-95-  Ivana Gromová  11. miesto

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

KMG ARGO Prievidza
Lúčna 10/6, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36126641

+421905121402

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode