rok 2013

Vianočná Nitra 14.12.2013

kategória 2005 a 2006

 7. miesto    Žanka Mihaliková

 9. miesto    Savienka Mikulová

10. miesto   Viky Štefíková

12. miesto   Dominika Darotíková

13. miesto   Sophi Laluhová

 

Pohár Liptova 16.11.2013

kategória I.- 2005 a ml.

11. miesto     Viky Štefíková

13. miesto    Žanka Mihaliková

 

 o Hradeckou stuhu - Hradec Králové 21.10.2013

kategória I. r. narodenia  2005 a mladšie

1. miesto    Savienka Mikulová

2. miesto    Žanka Mihaliková

3. miesto    Viky Štefíková

 

o pohárik Bratislavy 26.6.2013

kategória r. narodenia 2006

10. miesto    Žanetka Mihaliková

19. miesto    Sofia Orthová

20. miesto    Viktória Štefíková

22. miesto    Stela Pekárová

 

Koncoročná súťaž - 12.6.2013

BN

1. miesto             Sophi Laluhová 

2. miesto             Stelka Pekárová    

2. miesto             Saviena Mikulová

3. miesto             Viktória Štefíková

4. miesto             Sofia Orthová

5. miesto             Žaneta Mihaliková

6. miesto             Dominika Dorotíková

7. miesto             Laura Lehotská

Obruč

1. miesto             Saviena Mikulová

2. miesto             Viktória Štefíková    

3. miesto             Stelka Pekárová

3. miesto             Sofia Orthová 

 

Rapid Cup - 23.3.2013 Bratislava

 III. kategória 2006 :   12. miesto       Savienka Mikulová

                                 18. miesto        Stelka Pekárová

IV. kategória 2005 :      9. miesto       Sophi Laluhová

 

 

 

Kontakt

KMG ARGO Prievidza
Lúčna 10/6, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36126641

+421905121402

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode